Chúng tôi đã rất xúc động và niềm tin tăng thêm mạnh mẽ về nhãn hàng khi được đích thân cô Vishnu cùng các trợ lý từ Phòng International Business nghênh đón như khách quí – có tài xế riêng đưa đón và được sắp xếp nhà nghỉ dành riêng cho khách. Chúng tôi ngồi bàn về phát triển kinh doanh ở Việt Nam cũng như là hoài bão kinh doanh. 
Có lẽ điều tuyệt vời hơn chính là trong 1 căn phòng meeting rộng lớn, 
 2 đại diện Việt Nam chúng tôi được trưởng phòng Marketing của chính hãng chia sẻ về kinh nghiệm và thông tin về sản phẩm.

Công ty Organic India đã thể hiện được quan điểm của họ: chúng tôi không quan tâm nhà đại diện độc quyền ở nước bạn qui mô to hay nhỏ, cái quan trọng đó chính là tâm huyết mà chúng tôi đã thấy ở các bạn.Việc đem một sản phẩm vào một nước khác không hề là chuyện dễ dàng gì :nên chúng tôi hiểu rõ bao nhiêu phức tạp mà nhà nước đòi hỏi nhằm đảm bảo sức khỏe nhà tiêu dùng. 

Chúng tôi có niềm tin ở các bạn.


Chính sự tin tưởng lẫn nhau giúp cho chúng tôi càng thêm khẳng định rằng chúng tôi đã chọn con đường đúng đắn cho dù còn đang nhiều chông gai nhưng chúng tôi tin rằng với nỗ lực và con đường làm ăn chân chính